Yıllar
İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şoför odalarının başkan ve yöneticilerine UETDS sunumu yapıldı.

İzmir'de yük ve yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şoför odalarının başkan ve yöneticilerine  UETDS sunumu yapıldı. Başkanlığını İESOB Başkanvekili İbrahim Bayram'ın yaptığı toplantıyı İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da izledi. U-ETDS NEDİR
U-ETDS Ulaştırma Bakanlığına Ait (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi) 'nin kısaltmasıdır. U-etds Bilgi Sistemi ile tarifeli taşıma yapan firmaların, taşıma yapacağı veya yapamayacağı güzergahları, e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde aktif pasif hale getirilmesi sağlanabilmektedir. Zorunlu bir uygulamadır. Artık Seferler, Yük, Yolcu kayıtları, Şöför ve Personel Kayıtları tek bir çatı altında birleşecek. Sefer hareketlerinin ve taşınan yolcuların, yükün kayıt işlemleri hem bakanlığa otomatik olarak bildirilmesi hem'de arşiv olarak saklanabilmesi için gerekli olan bir uygulama altyapısıdır. Araç kayıt işlemleri seferlerde kullanılan araçların plaka, marka, model, yıl ve yakıt türü gibi bilgilerin kayıt altına alındığı bir sistemdir.U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR ?
U-ETDS sistemi, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren;
1-Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1ve D2),
2-Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 veC3),
3-Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
4-Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
5-Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
6-Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
7-Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
8-Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),kapsamaktadır.
U-ETDS’ nin FAYDALARI NELER’ DİR ?
U-ETDS sistemi sayesine;
1-Korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önlenmesi, sektöre girişlerin kontrolü ve planlanması, diğer taşıma modları (hava, demiryolu ve denizyolu) içinde yatırım odaklı veri elde edilmesi,
2-Taşınan yükün, yolcuların, sayısı, seyahat sıklığı, saatleri, güzergahları, bagajları, fiyat ve zaman tarifelerini, engelli yolculara uygulanacak indirimlerin takibi,
3-Asayiş amacıyla güvenlik birimleriyle paylaşım imkanı (Ulusal güvenlik), şehirlerarası çalışan otobüs, kamyonet kaynaklı trafik yoğunluğunun yönetilmesi,
4-Taşımacılık faaliyetlerinin mali açıdan analizi ve vergilendirme için ilgili birimlerle (MASAK, Gelir İdaresi Başk.) paylaşımı,
5-Taşımacılık sektöründe çalışanların takibi ve bunların mali (sigorta, maaş) ve sosyal (çalışma ve dinlenme süreleri) haklarının takip edilebilmesi (sosyal boyut),
6-Gerek tarifeli, gerek tarifesiz yolcu, yük takibi (aylık, günlük, saatlik, mevsimlik vb... istatistikler),imkanın da sağlanacağı değerlendirilmektedir.U-ETDS sistemi sayesinde, ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilebilecektir.
ÖDÜL
Bakanlıkça, takvim yılı başından itibaren üç aylık dönemlerle U-ETDS’ ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirenlerin, kontrolü yapılan yetki belgesi faaliyetleri için, varsa daha önce verilmiş ve henüz kaldırılmamış olan uyarmalarından, toplam 20 uyarma iptal edilecektir.
CEZA
KTY gereğince,U-ETDS’ye bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen,yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilecektir.