Yıllar
Ölçü aleti kullanan esnaf sanatkarlara yeni bir fırsat tanındı…

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun bazı maddelerinde de değişiklikler yapılarak, 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş işletmelere fırsat tanındı. Buna göre ilgili işletmeler, 28 Mayıs 2019’a kadar, ölçü aletlerinin muayenesi için başvuruda bulundukları takdirde, herhangi bir ceza ödemeksizin muayene ve damgalarını yaptırabilecekler. 28 Mayıs’tan sonra yapılacak denetimlerde uygun olmayan ölçü aletlerini kullanan işletmeler ağır para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekler.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ilgili esnaf sanatkarları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla, faaliyetlerinde ölçü aleti kullanan meslekleri temsil eden oda başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin BİŞAR ve il müdürlüğü yetkililerin de katıldığı toplantıda, ilgili oda yöneticileri aracılığıyla esnaf sanatkarların bilgilendirilmesi amaçlandı. Ayrıca ölçü aleti kullanan bir kısım esnaf sanatkarlar da işyerlerinde ziyaret edilerek aydınlatıldı ve uyarıcı broşürler dağıtıldı.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun’un 15 inci maddesine göre;
-Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullananlara, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletine de el konulacak,
-Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullananlara aletin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 200 liradan 10 bin liraya kadar para cezası verilecek, ölçü aletine de el konulacaktır.
Esnaf sanatkarların tanınan imkandan yararlanmaları, 28 Mayıs’a kadar muayenelerini yaptırarak idari para cezasından muaf tutulma şansını kullanmaları menfaatleri icabı olacaktır.