Yıllar
‘Temennimiz programın başarılı olmasıdır…’

Yeni ekonomik programı değerlendiren İESOB Başkanı Mutlu:

‘Temennimiz programın başarılı olmasıdır…’

Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programını değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Umuyoruz Türkiye ekonomisinin yol haritasını içeren Değişim Başlıyor" temalı program başarılı olur. Bu Türk halkının ve esnaf sanatkarlarımızın ortak beklentisidir. Programla, 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık alanlarındaki temel makro göstergeler belirlenmiştir. Ayakları yere basan hedeflerin konulduğu programda enflasyonla mücadele, işsizlik ve cari açık konularının ön plana çıkarılması doğru bir yaklaşım olmuştur.’ dedi.

Enflasyonla mücadele

Enflasyon hedefinin 2019’da  yüzde 12, 2220’de yüzde 8.5, 2022 yılında ise yüzde 4,9 olarak açıklandığını hatırlatan Mutlu, ‘Ekonomide temel mücadele alanının başında yüksek enflasyonun geldiği görülmektedir. Yaşanan süreçte döviz ve enerji fiyatlarının yüksek enflasyonu beslediği bilinmektedir. Ancak ekonomi yönetimi, ÜFE ve TÜFE'de beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koymuş, kurda, faizlerde 10 yıllık borçlanma oranlarında Türkiye başarılı olmuştur. Başarılı çalışmaların sürmesi ve enflasyonun düşürülmesi esnaf sanatkarlarımızın da ortak beklentisidir. Çünkü yüksek enflasyon karşısında insanların alım güçlerinin düşmekte, bu durum da doğrudan halka mal ve hizmet sunumu yapan esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyellerinin azalmasına yol açmaktadır.’ diye konuştu.

İşsizlik

Ekonomide büyük rahatsızlıklar yaratan işsizliğın aynı zamanda sosyal bir sorun olduğunu da kaydeden Başkan Mutlu, ‘Bakan Albayrak’ın büyüme, ithalatın frenlenmesi gibi hedefleri, başarı kazanıldığı takdirde işsizlikle mücadelede de olumlu neticelerin alınmasını sağlayacaktır. Bu noktada işsizlikle mücadelede esnaf sanatkarlardan daha fazla yararlanılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Emek gücünü ön plana çıkararak faaliyetlerini sürdüren esnaf sanatkarlarımız, istihdam yaratma potansiyeli yüksek bir kesimi oluşturmaktadırlar. Bugün küçük bir esnaf işletmesinde bile 3-4 kişinin çalıştığı görülmektedir.  Ne var ki esnaf sanatkarların sermaye yapıları güçlü değildir. Dolayısıyla, düşünülen desteklerin ve teşvik sisteminin, üretim ve istihdamı artırma potansiyeline sahip küçük işletmeleri ön plana çıkaracak şekilde tasarlanması, yapılacak çalışmaları daha verimli kılacaktır.

Bu çerçevede, işsizlik ile mücadelede esnaf teşkilatlarının görüşlerinin alınması, işbirliğine gidilmesi ve küçük işletmelerin finans alanında daha etkin desteklenmeleri, ekonomi yönetiminin çalışmalarına güç katacaktır.

Öte yandan değerli Bakanımız, vergi reformu adımlarının atılmaya başlanacağını da duyurmuştur.  Bu açıklamalar, İzmir Birliği’nin uzun süredir gündeme getirdiği dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilere ağırlık verilmesi ve bu şekilde verginin tabana yayılması önerilerine paraleldir. Aynı şekilde üyelerimizi de yakından ilgilendiren Hal Yasası görüşmelerinin hızlandırılması da beklenen bir çalışmadır.’ şeklinde konuştu.

Esnafla işbirliği 

Türk halkının en önemli beklentisinin ‘Kalkınma’ olduğunu belirten Zekeriya Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türkiye, kalkınmanın getirdiği ekonomik büyümeye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’nin önünde seçimsiz geçecek uzun bir dönem bulunmaktadır.  Bu süreç, yapısal reformların uygulanması ve katma değeri yüksek üretim modeline geçilmesi için bir fırsattır.

Açıklanan program çerçevesinde planlanan adımlar süratle hayata geçirilmelidir.  Hükümetin kesimimize yönelik yakın ilgisi ve yapıcı tutumu kuşkusuz esnaf sanatkarlarımızı ve teşkilat yöneticilerimizi memnun etmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bugüne kadar, sağlıklı bir ekonomik yapı ve kalkınma için, ekonominin dinamosu görevini gören esnaf sanatkarlara pozitif ayırımcılık yapılmasının gerekliliğini dile getirmiştir. Halkın içinde yaşayan ve toplumun çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede ekonominin ve sosyal yaşamın rahatlamasına da vesile olacaktır.’