Gıda Hizmetleri

Birlik Gıda Birim Müdürlüğümüz; ilimizdeki gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden gıdacı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak, 5996 sayılı “ Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” gereği; tüm gıda işyerlerinde kurulması ve uygulanmasın zorunlu olan  HACCP ( Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları ) adı verilen gıda güvenlik yönetim sistemi hakkında eğitim çalışmaları yapmakta.

Birim müdürlüğümüz bunun yanı sıra, yine 5996 sayılı Kanun gereği tüm gıda işyerinde çalışanlara yönelik olarak verilmesi gereken “ Gıda Hijyen Eğitimi ” ile “ İyi Hijyen Uygulamaları Kılavuzları ” hakkında eğitimler vermektedir.

Bu eğitimler; 2016 yılı başından itibaren bir program çerçevesinde İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konu uzmanları ve Gıda Birim müdürümüz tarafından tekrar verilecektir.

Birim Müdürlüğümüz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TESK’e  ve TESK’ten ilgili federasyonlar ile birliklere gönderilen, gıda ile ilgili tüm yönetmelik ve tebliğler hakkında, Birliğimiz ve odalarımız adına görüşler hazırlamaktadır.

Ayrıca Birim Müdürlüğümüz; 13 adet gıda ihtisas odamız ile gıdacı esnaf ve sanatkarlarımızın üye oldukları karma odalarımızdan gelen gıda ile ilgili her türlü soru ve oda üyesi esnaf ve sanatkarlarımızın bizzat kendilerinden  gelen gıda ile ilgili sorunlara çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Birim Müdürlüğümüz tüm bunların yanı sıra; ilimizde düzenlenen gıda ile ilgili sempozyum, panel vs tüm etkinliklerde, Birliğimizi temsil etmektedir.