Mevzuat

 

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

 

 

5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Tüm Birimler

 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik         

Eğitim

 Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

Eğitim

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği      

Muhasebe

 Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği  

Eğitim

 Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 

Muhasebe

 Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik 

Muhasebe

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları

 
Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik 14 Şubat 2008 (Yeni)

Muhasebe


Sicil

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği      

Eğitim

  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği     

Eğitim

 Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik   

Eğitim

 Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik    

Eğitim

 Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik      

Eğitim

 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği      

Eğitim

 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği    

Eğitim

  Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar ( BKK 2007/12362 )   

Sicil

 Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı  

Sicil

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği 

Sicil

 Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği   

Sicil

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya      Hükümet

 Komiserleri Yönetmeliği    

Genel Sekreterlik

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım,Satım ve İhale Yönetmeliği     

Satın alma

 

 Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Genel Sekreterlik Yazı işleri


 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları,Birlikleri,Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 

Genel Sekreterlik

 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik

Genel sekreterlik

 Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği

Muhasebe

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun İşleyiş Yönetmeliği

Genel sekreterlik

 Esnaf ve Küçük Sanat Sahipleri İle İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Haline Dair İhtiyari Tahkim Yönetmeliği

Genel sekreterlik

 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Genel sekreterlik

 6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Arge

 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Arge Eğitim

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Muhasebe

 6102 Türk Ticaret Kanunu

Muhasebe

 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Muhasebe

 3308 Mesleki Eğitim Kanunu   

Eğitim

 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu

Muhasebe

213 Vergi Usul Kanunu

Muhasebe

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Muhasebe

5393 Belediye Gelirleri Kanunu

Muhasebe

6360 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İlebazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Muhasebe

 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Muhasebe

 4925 Karayolu Taşıma Kanunu

Ulaşım

 6446 Elektrik Piyasası Kanunu

Arge

 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Muhasebe

 4857 sayılı iş kanunu

Muhasebe

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları

 Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

 Sicil

 5187 sayılı Basın kanunu  

 Sicil

 Türk Basın Konseyi tarafından yayınlanan 'Basın Meslek İlkeleri'    

 Basın

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği                                       Gıda                                                                                               

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına     
ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
                             Arge         

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
                Gıda

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
                Gıda           

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu               Gıda