Kalite Temsilciliği

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreter bağlı bir birimidir.

Birimin Amacı: Kalite Biriminin amacı; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliğindeki tüm çalışmaları standart, sistematik ve ölçülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve denetleyen bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri: 

1.     İESOB bünyesindeki tüm faaliyetlerin Kalite Standartlarına uyumunu sağlamak ve gerekli prosesleri oluşturmak.

2.     Birlik bünyesindeki tüm çalışanların kalite ve sistem anlayışı çalışmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi hakkında gerekli tüm eğitimleri vermek

3.     Birliğin sürekli iyileşmesi ve gelişmesi yönünde kalite toplantıları düzenlemek ve katılmak

4.     Birlik kalite hedeflerinin izlenmesi

5.     Birlik faaliyetlerinde Kalite Yönetim Sistemine uygun olup olmadığını denetlemek

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun