Ulaşım Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birimidir.

Birimin Amacı: Ulaşım Biriminin amacı; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliğine bağlı ulaşımla ilişkili bütün odalara destek olmak amaçlı faaliyetler yürütmek.

Birimin Başlıca Görevleri:

  1. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren odaların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, sorunlarını çözmek
  2. Yapılan komisyon toplantılarında sektördeki esnafların temsil etmek ve onlar adına fayda yaratacak faaliyetler yapmak
  3. Ulaşım ile ilgili odalar için düzenlenen eğitimleri organize etmek ve yönetmek 
  4. Ulaşım sektörü hakkında gelen yasa tasarı önerilerine cevap vermek ve Esnafın çıkarlarını gözetmek
  5. Ulaşım alanında faaliyet gösteren Esnafı ilgilendiren konularda Bakanlığa görüş bildirmek 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun