Gıda Hizmetleri

Birlik Gıda Birim Müdürlüğümüz; gıda maddesi üreten, satan ve toplu tüketime arz eden gıdacı esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak, 5996 sayılı “ Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” gereği; tüm gıda işyerlerinde kurulması ve uygulanmasın zorunlu olan  HACCP ( Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları ) adı verilen gıda güvenlik yönetim sistemi ve bu sistemin ön gereklilikleri olan GMP ( İyi Üretim Uygulamaları ) ve GHP  ( İyi Hijyen Uygulamaları ) hakkında çalışmalar yapmaktadır.

Birim müdürlüğümüz bunun yanı sıra; 2016 yılı başından itibaren bir program çerçevesinde İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü konu uzmanları tarafından verilmekte olan “ Gıda Mevzuatı ve İyi Hijyen Uygulamaları ” konulu eğitimlere katılım sağlayarak, gıdacı esnaf ve sanatkârlarımıza, gerektiğinde güncel gıda mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgiler vermektedir.

Birim Müdürlüğümüz, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereği; ilimiz ve Ege Bölgesi illerimizde, Türkiye Fırıncılar Federasyonu adına, ekmek ve ekmek çeşitleri ile sade pide üreten fırıncı esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik gıda hijyeni konusunda eğitimler vermektedir. 

Birim Müdürlüğümüz; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından TESK’e  ve TESK’ten ilgili federasyonlar ile birliklere gönderilen, gıda ile ilgili tüm yönetmelik ve tebliğler hakkında, Birliğimiz ve odalarımız adına görüşler hazırlamaktadır.

Ayrıca Birim Müdürlüğümüz; 13 adet gıda ihtisas odamız ile gıdacı esnaf ve sanatkârlarımızın üye oldukları karma odalarımızdan gelen gıda ile ilgili her türlü soru ve oda üyesi esnaf ve sanatkârlarımızın bizzat kendilerinden  gelen gıda ile ilgili sorunlara çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Birim Müdürlüğümüz tüm bunların yanı sıra; ilimizde düzenlenen gıda ile ilgili sempozyum, panel vs tüm etkinliklerde, Birliğimizi temsil etmektedir. 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun