Eğitim Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı önemli bir birimdir.

Birimin Amacı: Eğitim Biriminin amacı; bağlı oda, üye ve çalışanların gelişmesine yönelik bir birim olup; mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve meslek standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten, esnaf ve sanatkarlarımızın öğrenme faaliyetlerine destek veren bir birimdir. 

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Mesleki Eğitim konularını yürütmek;
  a. Mesleki eğitimi ilgilendiren her konuda araştırma, çalışma, toplantı ve danışmanlık yapmak. Uygulamayı izlemek ve önerileri ilgili konunun Konfederasyonuna ve MEDB ‘ine iletmek,
  b. Birlik MEDB ve İDDG ‘lerinin toplantılarını organize etmek, sınav komisyon çalışmalarının hazırlığı ve uygulanmasını yönetmek
  c. Odalar bünyesindeki meslek eğitimi danışmanlığı birimlerinin çalışmalarını ilgili mevzuat ve yönergeler çerçevesinde yapmalarına yardımcı olmak,
   
 2. Oda eğitim faaliyetlerini yönetmek;
  a. Odaların üyelerine yönelik düzenleyeceği eğitim faaliyetlerini ve bütçelerini değerlendirmek ve Konfederasyona iletilmesini sağlamak,
  b. Oda Genel Sekreterlerine ve yanlarında çalışanlara eğitim amaçlı ziyaretlerde bulunmak,
   
 3. Eğitim faaliyetlerini yapmak ve yönetmek;
  a. Birlik çalışanlarına ve üyelerine yönelik eğitim ihtiyaç analizleri yapmak, eğitimleri planlamak ve koordine etmek.
   
 4. Özel İstihdam Bürosu Faaliyetleri;
  a. Özel İstihdam Bürosu faaliyetlerini etkinleştirmek, büronun faaliyetlerini İŞKUR’a raporlamak, verilen teminat mektubunun her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasını sağlamak,

 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun