Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birimidir.

Birimin Amacı: Yazı İşleri Biriminin amacı; Birlik yazışma ve işlemlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmek, gelen evrakın gerekli yerlere iletilmesi sağlayıp güvenli şekilde arşivlenmesini sağlayan bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Gelen ve Giden Evrak Yönetimi
  a. Birliğe gelen her türlü evrakın incelenerek kayıtlarını almak ve ilgili birimlere iletmek düzenli ve güveli bir şekilde arşivini sağlamak
  b. İlgili kayıtlarını alarak gerekli işlemlerin ve çalışmaların yapılması için ilgili birime iletilmesi ve geri dönüşün sağlanması
  c. Yönetim kurlu, denetim kurulu ve genel kurul öncesi ve sonrası evrakların temin edilmesi ve arşivlenmesi
   
 2. Fiyat Tarifelerin yapılması
  a. Odalardan gelen fiyat tarife taleplerini toplayarak rapor hazırlamak ve Tarife Komisyonlarının toplantılarını katılarak alınan kararları rapor etmek ve ilgililere iletmek,

 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun