Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir temsiliyet birimidir.

Birimin Amacı: Protokol ve Halka İlişkiler Biriminin amacı; Esnaf teşkilatının itibarı adına Birlik tarafından yapılan tüm organizasyonların hazırlanmasını, yürütülmesini koordinasyonunu, etkin şekilde temsil edilmesinin ve ağırlanmasını sağlayan bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Organizasyonların Yönetimi;
  a.Birliğin yapacağı her türlü açılış, tören, toplantı, seminer, konferans, panel, fuar, sergi, seyahat ve etkinliklerde vb. hazırlıklarını  başkan, başkan vekili ve genel sekreterin doğrultusunda yürütmek,
  b.Odaların düzenleyeceği etkinliklerde, talepler doğrultusunda hazırlıklar yapmak, ilgililerle iletişim kurmak ve uygulamayı gerçekleştirmek,
  c. Başta Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları olmak üzere, milli bayramların, önemli gün ve haftaların, birliğin düzenlediği diğer etkinliklerin çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
   
 2. Esnaf - Sanatkar Teşkilatını ve Birliği Temsil etmek;
  a. Birliği ziyaret eden protokolün karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması konusunda hazırlıklar yaparak program akışını takip etmek,
  b. Protokol listelerinin güncellenmesini sağlamak,
  c. Protokole dahil kişilerin ve teşkilat üst düzey mensuplarının ziyaretine ilişkin hazırlıkları yapmak ve uygulamak,
  d. Birliğin davetlisi olarak yurtiçinden ve yurt dışından gelen konukları kentimizde bulundukları süre içerisinde ağırlanması ile ilgili işleri takip etmek,
  e. Milli Bayramlar, önemli gün ve hafta törenlerinde, çelenk, tebrik kartı, kutlama mesajı vb ziyaretleri organize etmek ve Birliğin temsiliyetini sağlamak,

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun