Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

MİSYON

Kurumsallık anlayışı çerçevesinde “Esnaf ve Sanatkarlar” için;

* Uygun ve gerekli her ortamda /oluşumda nitelikli olarak  temsil görevini yerine getirmek,

* Akıl, bilim ve hukukun ışığında yol göstermek, değişen sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar ile teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına destek vermek,

* İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

* Demokratik karar süreçlerinde onlar adına etkin bir şekilde rol almak ve haklarını korumak,

* Evrensel ahlak değerleri ve iyi iş yapma anlayışı ile oluşturulan Ahilik geleneğini yaşatmalarına, İzmir, Ülke ekonomisine ve insanlığa katkılarının artarak devam etmesine öncülük etmektir.

“ Esnafı Yaşat ki Toplum Gelişsin” prensibinden hareketle Birlik Çalışmalarını yürütmektir.

 

VİZYON

Bilgisini çağın teknolojisi ve iletişim imkanlarından, tecrübesini sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesinden alan, araştırmaya ve sürekli öğrenmeye dayalı “Üye Odaklı Fayda Yaratma” anlayışı çerçevesinde öncü meslek kuruluşu olarak sürdürülebilir biçimde Esnaf ve Sanatkara yol göstermek, böylece toplumsal fayda yaratmaktır.

 

KALİTE POLİTİKASI

*İESOB’a bağlı tüm oda ve üyelere; “memnuniyet odaklı” hizmet sunmak,

*Tecrübesi, güvenirliliği, hizmet kalitesi ve kalitedeki devamlılık prensibiyle üyelerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini analiz ederek faydalı çözümler üretmek,

*Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yeniliklere açık olmak, bağlı odaların/üyelerin sektörel yenilikler karşısında sürekli iyileşmesine ve gelişmesine katkı sağlamak,

*İESOB’un çalışma sistemine tüm çalışanlarının ortak katılımını sağlamak,

*Kurumsal iletişimi ilke edinmek,

*Yasal mevzuatı yorumlamak ve güncel süreçlerle ilişkilendirerek uygun hizmet yeterliliği konusunda yasal değişikliklerde teklif sunmak,

*Sicil işlemlerinde çözüm odaklı süreçler planlamak,

*Esnaf ve Sanatkara yönelik iyileştirmeler yapmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak.

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun