Bilgi İşlem Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı teknoloji temelli bir birimdir.

Birimin Amacı: Bilgi İşlem Biriminin amacı; Birlik ve bağlı odalara yönelik teknolojik ihtiyaçları karşılayan, tüm donanımsal ve yazılımsal alt yapıları koordine eden, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlayan destek bir birimdir. 

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Otomasyon ve Yedekleme;
  a. İESOB otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamak
  b. Birlik veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Birlik çalışanlarına bunları duyurmak,
   
 2. Teknik Bakım, Onarım, Güncelleme;
  a. Birlik bünyesindeki her türlü elektronik ve haberleşme sistemlerinin temin, tesis, güncelleme, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
   
 3. Yazılım ve Donanım Faaliyetleri;
  a. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları ve donanımları geliştirmek veya sağlamak,
   
 4. Eğitim ve destek;
  a. Birlik ve odaların sistemleri arasındaki çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
  b. Birlik içi ve bağlı odalara yönelik bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak,
   
 5. Ağ sistemi ve Network;
  a. Birlik içi ve odalar arası bağlantıyı sağlamak,
  b. Ağ sistemi ve Network sistemini takip etmek ve etkin çalışmasını sağlamak,

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun