Denetim Birimi

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Sicil Müdürlüğüne bağlı bir birimdir.

Birimin Amacı: Denetim Biriminin amacı; Sicil kaydı olmayan kayıt dışı işyerlerini denetlenerek Esnaf ve Sanatkarlar arasındaki haksız rekabeti önlemek için kurulan bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Denetim Faaliyetlerini gerçekleştirmek;
  a.Birlik Denetim ve Tarama Ekibi Yönetmeliği çerçevesinde denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek
   
 2. Kurumlar arası iletişim ve etkileşim sağlamak;
  a. Kayıt dışı faaliyet gösteren işyeri denetimleri hakkında istatistiki raporlar hazırlayarak genel sekreterlik ve ilişki halindeki diğer kurumlara bilgi vererek kurumlar arası etkileşim ile destek sağlamak
   
 3. Esnafı bilgilendirmek ve istek ve beklentileri hakkında geri bildirim almak
  a. İşyeri denetim ve ziyaretler sırasında Esnafı bilgilendirerek hukuksal ve idari açıdan yapılması gerekenler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak,
  b. Değişiklik ve yenilikler hakkında uygulama esnasındaki iyi uygulamalar veya sorunlar/şikayetler hakkında geri bildirim alarak Birliğe iletmek

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun