Gıda Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birimidir.

Birimin Amacı: Gıda Biriminin amacı; İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliğine bağlı gıda ile ilişkili bütün odalara destek olmak amaçlı faaliyetler yürütmek.

Birimin Başlıca Görevleri:

  1. Gıda sektöründe faaliyet gösteren odaların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, sorunlarını çözmek
  2. Yapılan komisyon toplantılarında gıda sektördeki esnafları temsil etmek ve onlar adına fayda yaratacak faaliyetler yapmak
  3. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Esnafa yönelik gerekli eğitimleri düzenlemek ve yönetmek
  4. Gıda sektörü hakkında gelen yasa tasarı önerilerine cevap vermek
  5. Gıda sektörünü ilgilendiren konularda Bakanlığa görüş bildirmek 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun