Mevzuat


DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

5362 Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Tüm Birimler

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 

Eğitim

Meslek Eğitimi Fonu Yönetmeliği

Eğitim

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

Muhasebe

Ahilik haftası kutlamaları yönetmeliği  

Eğitim

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik 

Muhasebe

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik 

Muhasebe

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği 

Eğitim

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliği 

Eğitim

Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik 

Eğitim

Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik 

Eğitim

Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik 

Eğitim

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği 

Eğitim

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği 

Eğitim

Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir Ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar ( BKK 2007/12362 )

Sicil

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı

Sicil

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği 

Sicil

Esnaf ve Sanatkar İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu  Yönetmeliği 

Sicil

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği

Genel Sekreterlik

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım,Satım ve İhale Yönetmeliği 

Satın alma

Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu Yönetmeliği

Muhasebe

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Genel sekreterlik

Esnaf ve Küçük Sanat Sahipleri İle İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Halline Dair İhtiyari Tahkim Yönetmeliği

Genel sekreterlik

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Genel sekreterlik

6585 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Arge

6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Arge Eğitim

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Muhasebe

6102 Türk Ticaret Kanunu

Muhasebe

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Muhasebe

3308 Mesleki Eğitim Kanunu

Eğitim

5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu

Muhasebe

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Muhasebe

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Muhasebe

2464 Belediye Gelirleri Kanunu

Muhasebe

6360 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Muhasebe

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Muhasebe

4925 Karayolu Taşıma Kanunu

Ulaşım

6446 Elektrik Piyasası Kanunu

Arge

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Muhasebe

4857 sayılı iş kanunu

Muhasebe

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

 Sicil

5187 sayılı Basın kanunu

 Sicil

Türk Basın Konseyi tarafından yayınlanan 'Basın Meslek İlkeleri'    

 Basın

 

 

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun