Sicil Müdürlüğü

Organizasyon Yapısındaki Yeri: Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olup Esnaf teşkilatı için ilk iletişimi ve etkileşimi sağlayan bir birimdir.

Birimin Amacı: Sicil Biriminin amacı; mevzuata uygun tüm sicil işlemlerini gerçekleştirmek için kurulan bir birimdir.

Birimin Başlıca Görevleri:

 1. Sicil İşlemlerini yürütmek;
  a. Yeni kayıt işlemi
  b. Terk işlemi
  c. Vize işlemi
  d. Zayi işlemi
  e. Tadil işlemi
  f. Tasdik işlemi
  g. Sicil gazete işlemleri
  h. Sicil İhale durum belgesi işlemleri
   i. Yazışma işlemleri
   
 2. Sicil ile ilgili verilerin ortak veri tabanından Bakanlığa iletilmesi ve arşivlenmesi;
  a. Sicil kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında tutulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
   

Bize sorun bilgiye ulaşım açısından en uzun süren yöntemdir.
Önce aşağıdakileri deneyebilirsiniz.
Bize Sorun