Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen
taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

Detaylar için tıklayınız...

Diğer Duyurular
Bize Sorun