Sanayi Siciline Kayıt Zorunluluğu ve Faaliyet Tespit Formunun Doldurulması

Bilindiği üzere, 17.04.1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olması zorunludur. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 12.07.2013 tarih ve 6945 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde de “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. Maddesi gereği sanayi siciline kayıt ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz” denilmektedir. Bu şekilde, 31.12.2014 tarihine kadar sanayi siciline kayıt işlemini tamamlayan firmaların tümüne af niteliğinde bir düzenleme öngörülmüştür. Konu ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Maliye Bakanlığı idari kayıtları esas alınarak İlimizde faaliyet gösteren firmaların tamamına faaliyet konularını tespit etmek amacıyla “Faaliyet Tespit Formu” gönderilmiştir.

İlgili firmaların Faaliyet Tespit Formunu bilgisayar ortamında veya elle doldurarak faaliyet bilgilerini izmirilmd@sanayi.gov.tr adresine e-posta yoluyla, 489 74 79 numarasına faks yoluyla veya Cumhuriyet Bulvarı No:120 K:6-7 Pasaport/İZMİR adresine posta yoluyla ulaştırarak İl Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Diğer Duyurular
Bize Sorun