Varlık Barışı Tanıtımı

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 01.10.2021 tarih ve E-52101085-431.99-00067728051 sayılı yazıda; Varlık Barışının mevzuatsal içeriği ve tanıtılması hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iletilen yazının Odamızla paylaşıldığına ilişkin bilgi verilmiştir.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunların Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü maddesiyle; gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışından bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirerek ekonomiye kazandırmaları ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine bildirerek kanuni defter kayıtlarına alabilmeleri ve bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmadan bu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf edebilmeleri imkânı verilmiştir.

Kanunun kapsamı, sağladığı avantajlar ve bildirim süresi konusunda etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirmenin yapılması amacıyla pek çok yazılı ve görsel (rehber, TV spotları, slider, infoğrafik ve sosyal medya paylaşımı) içerikleri hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca varlık barışına ilişkin ilgililerin başvuru koşulları, kapsamı ve yararlanma biçimi gibi konularda Bakanlık çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi‘nde yurt içi aramaları için 189 yurt dışı aramalar için ise 0090-312-189-1122 nolu hattan da bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Kanun’un tanıtılması amacıyla hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, Kanun’un yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren www.gib.gov.tr resmi internet sayfasında, sosyal medya hesaplarında ve ulusal TV kanallılarında yayınlanmakta olup, Kanun’un son bildirim süresi olan 31 Aralık 2021 tarihine kadar ekte bilgi amaçlı gönderilen tanıtım mecralarında tanıtımlara devam edilecektir. Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılması için Kanun’un getirdiği fırsat ve olanaklar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, daha fazla mükelleflere/vatandaşa ulaşmak için büyük önem arz etmektedir.

Ülke ekonomimiz açısından önemli olan bu düzenlemenin tanıtılması ve ilgililerin bu imkandan yararlanabilmesi için Varlık Barışıyla ilgili sorular ve cevaplar, Varlık Barışı Haber Metni, Varlık Barışı Rehberi ve görseller ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği

 

Varlık Barışı Haber Metni

Varlık Barışı Rehberi

Sorular&Cevaplar

Diğer Duyurular
Bize Sorun