Yıllar
İESOB Başkanı Mutlu, Davutoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi…

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun TESKOMB tarafından düzenlenen toplantıda esnaf kredilerine yönelik yaptığı açıklamaları olumlu bulan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Davutoğlu’nun açıklamalarını esnaf sanatkarları ayakta tutacak bir gelişme olarak değerlendirdi.

Esnaf sanatkarların Türk toplumunun vazgeçilmez mozaiklerinden olduğunu belirten Mutlu, açıklanan önlemlerle ekonomik ve sosyal yaşamda önemli işlevler üstlenen esnaf sanatkarlara sahip çıkılacağını söyledi.

Ekonomiye dinamizm

İESOB Başkanı Mutlu, ‘3 yıl Ustalık Belgesi sahibi olup işyeri açmak isteyenlere ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek mensuplarına faizsiz kredi imkanı, esnaf kesime 150 milyon liralık kredi verilmesinin öngörülmesi bizi sevindirmiştir. Böylece hem üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için bir fırsat doğacaktır hem de Türk ekonomisine dinamizm gelecektir.’ dedi.

Esnaf sanatkarların sınırlı sermayeleri ve el emekleri ile faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Zekeriya Mutlu, ‘ 150 milyon liraya kadar kredi imkanı, finans sıkıntısı çeken üyelerimiz için can suyu olacaktır. Ayrıca işinde ehil olduğu halde sermaye yetersizliği nedeniyle üretim hayatına katılamayan meslek sahiplerine de önemli bir fırsat sunulacaktır. Ustalık Belgesi esnaf sanatkarların diplomasıdır. Mesleğe çıraklıkla başlayıp, kalfalıkla pişen ve ustalığa erişen kişilerin ekonomiye kazandırılması çok önemlidir.  Bu büyük finans imkanı ile Türkiye’nin yatırım, genel üretim ve istihdam  potansiyeli de artacaktır.

İzmir Birliği uzun süredir büyümesini ithalata ve sıcak para girişine dayandıran Türk ekonomisinde yapısal bir değişime gidilmesini öneriyordu, yapılan açıklamalar bu görüşlerimizi destekler nitelikte olmuştur’ dedi.

Ahi öğretileri

Eski meslek mensuplarına da faizsiz kredi imkanı tanındığını sözlerine ekleyen Mutlu, ‘Bu gelişme ise ekonomik getirilerin yanısıra, Türk toplumunun değerlerinin korunmasına da hizmet edecektir.  Ticarette, sanat ile iyi ahlakı bir potada harmanlayan, müşteri memnuniyetini, dayanışmayı, yardımlaşmayı ön plana çıkaran, geçmişte devlet yapısına bile örnek teşkil eden Ahi öğretilerine yaşadığımız çağda her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bugün çırak bile bulamayan eski meslek mensupları için düşünülen faizsiz krediler,  onların bilgi ve tecrübelerini geleceğe taşımalarına, Türk toplumunun kültürel kimliğini korumasına da vesile olacaktır’ şeklinde konuştu.

Tüm meslekler yararlanmalı

Başbakan Davutoğlu’nun AVM’lere ilişkin açıklamasını da değerlendiren Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: ‘ Eş zamanlı olarak Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Meclisten geçmesi de bizi çok memnun etmiştir. Yasanın çıkarılması için İzmir Birliği yaklaşık 15 yıldır ısrarlı bir mücadele sürdürmekteydi.  Son aşamada Birliğimiz komisyon çalışmalarını da yakından takip etmiştir. Bu noktada yasanın hazırlanmasına emek veren komisyon üyelerine, 2 gün boyunca çalışarak yasanın meclisten geçmesini sağlayan Bakanlarımıza, iktidar ve ana muhalefet partilerinin milletvekillerine teşekkür etmek istiyoruz.

AVM’ler konusunda olumlu adımlar atan hükümet yetkililerinden bir beklentimiz daha var. Sayın Başbakan AVM’lerde esnaf sanatkarlar için en az yüzde 5 oranında yer ayrılması zorunluluğunu, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için ise yer ayırma oranının binde 3 olarak belirlendiğini ve AVM’lerde kaybolmaya yüz tutmuş meslekle uğraşanların kiralarının, rayiç bedelin ¼’ini geçmeyecek şekilde belirleneceğini açıklamıştır.

AVM’lerde esnafa yüzde 5 yer ayrılması çok yerinde bir uygulamadır ancak metrekaresi dolar ile ölçülen ve oldukça yüksek kira bedeli olan bu mekanları üyelerimizin tutması ekonomik açıdan mümkün değildir.

Önerimiz, kaybolmaya yüz tutmuş meslek dallarında faaliyet gösterenlere tanınan ¼’lük yer tahsisi imkanının, tüm meslek kollarında faaliyet gösteren üyelerimize de tanınmasıdır.’