Yıllar
İş Güvenliğinde Önemli Fırsatı Kaçırmayın..

-Temmuz ayından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmaya başlayacağını belirten İESOB Başkanı Mutlu, hükümetin esnaf sanatkarlara kolaylıklar tanıdığını hatırlatarak, ‘Bu kolaylıklardan faydalanmak isteyen üyelerimiz elini çabuk tutmalı. Cuma gününe kadar sınav kayıtlarını yaptırmalıdırlar’ dedi.
Temmuz ayından itibaren tüm işyerlerinde “6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu” yükümlülüklerinin geçerli olacağına dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Hükümet bu konuda küçük işletmelere önemli kolaylıklar sağlıyor. On kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler eğitim programlarına katılıp kendi işletmesinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini büyük maliyetler altına girmeden sağlayabiliyor.

Bu kolaylıktan yararlanmak isteyen ilgili üyelerimiz, 24 Haziran’a kadar Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitimlere kayıt yaptırmalıdırlar. İnternet üzerinden yapılacak kayıtların bedeli 250 liradır. Eğitimleri alan ilgili üyelerimiz, 14 Ağustos’da düzenlenecek sınava girebilecekler.’ dedi.

Mağdur durumda kalmayın

Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası kesileceğini de hatırlatan Mutlu, ‘İşletmeler için üç durum söz konusu;
1-İşletmeler bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurup iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler,
2-Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmalarından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini alabilirler, 
3-Ya da esnaf sanatkarlarımızın da önemli bölümünü içeren sınıf olan, az tehlikeli ve ondan az çalışanı olan işletmeler, Anadolu Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla açılan “ İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri E-Sertifika Programına” katılabilecekler. Bu şekilde işletmeler kendilerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini önemli maliyetlere girmeden yürütebileceklerdir.

Anadolu üniversitesi tarafından verilen eğitimlerin ardından düzenlenecek ilk sınav 14 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak. Ancak üyelerimizin sınav için 24 haziran 2016 tarihine kadar http://esertifika.anadolu.edu.tr/…/isveren-ve-isveren-vekil… linkini kullanarak kayıt yaptırmaları gerekmekte.

Özellikle son dönemde esnaf sanatkarlara ve sorunlarına karşı duyarlılık sergileyen hükümetimiz, bu konuda da önemli kolaylıklar yapmıştır. İlgili üyelerimizin bu kolaylıklardan yararlanmaları menfaatleri icabıdır.’ diye konuştu.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Kapsamında Yapılması Gereken Genel Yükümlülükler: (Ayrı kutu)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri işyerlerinde aşağıdaki belgeleri sorgulayacaklardır…
• İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı
• Risk değerlendirme raporu
• Acil durum planı, Tahliye planı, acil durum tatbikat kayıtları
• Çalışanlarınızın iş sağlığı güvenliği eğitim kayıtları
• Çalışanlarınızın eğitimleri, mesleki yeterlilik belgeleri, diplomaları vb. 
• Çalışanlarınızın yaptığı işe uygun işe giriş ve periyodik sağlık tetkikleri ve raporları
• Ortam ölçümleri (aydınlatma, toz, kimyasal, termal konfor vb) 
• İSG güvenli çalışma talimatları, sağlık ve güvenlik uyarı işaretlemeleri
• Personel özlük dosyaları,
• Makinaların, tesisatların periyodik kontrol ve bakım kayıtları
• Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları
• İşyerinde asılı olması gereken talimatlar/belgeler
• Firmanız İş Sağlığı ve Güvenliği politikası