Yıllar
İzmir Esnafına büyük onur…

5. Esnaf Sanatkarlar Şurası’nın ardından oluşturulan icra kurulunda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da yer alacak.  İzmir Türk esnaf sanatkarının gelecekteki yol haritasının belirleneceği çalışmalarda söz sahibi olacak. Mutlu, kurulda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile TESKOMB Genel Başkanı Kadir Akgül ile birlikte görev yapacak…

5'inci Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Genel Kurulu’nun ardından oluşturulan icra kurulunda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da yer alacak.

Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile esnaf teşkilatının meslek kuruluşlarının yöneticileri ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Şura’da, İzmir Birliği de odalarıyla en büyük katılım gösteren iller arasında yerini aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’nin başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu’nda esnaf ve sanatkârlara yönelik Mevzuat, Kredi ve Finansman, Mesleki Eğitim, Vergi ve Sosyal Güvenlik ve Yenilikçilik alanlarında 13  karar alındı. Söz konusu kararları hayata geçirmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile ilgili kurum ve kuruluşların birlikte çalışması öngörüldü.

İzmir farkını gösterdi

İzmir açısından Şura’nın en çarpıcı sonucu, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’nun da icra kurulunda yer alması oldu. Mutlu icra kurulunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı A.Kadir Akgül ile birlikte görev yapacak.

İcra kurulunda yer almaktan onur duyduğunu kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Türk esnaf sanatkarlarının gelecekteki yol haritasının belirleneceği çalışmalarda İzmir’in de söz sahibi olacağına dikkat çekti.

Mutlu, ‘Üstlendiğim önemli görevin getirdiği sorumluluğun bilinci içinde hareket edecek, her türlü özveriyi göstererek, bilgimle, tecrübemle kurulun sağlıklı şekilde işlemesine katkı koyacağım. Türk esnaf sanatkarının geleceği için hayata geçirilecek projeler üzerinde çalışmaktan büyük onur duyacağımı  ifade etmek istiyorum.

Bu görev aynı zamanda benim  topluma karşı olan bir sorumluluğumdur. Çünkü Şura çalışmaları, sadece esnaf sanatkarlara değil, toplumun her kesimine sosyal fayda sağlayacak projelere öncülük edecektir. Şura’da görüşülen maddeler, toplumsal hayatı ve ekonomiyi de doğrudan etkileyecek konu başlıklarını içermektedir.’ diye konuştu.

Öte yandan Esnaf Şurası’na katılan oda başkanları da Mutlu’nun icra kuruluna layık görülmesinin, İzmir Esnaf Teşkilatı için gurur kaynağı olduğunu belirti.

Erdoğan’ın veciz konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şura’da yaptığı konuşmada esnaf sanatkarların sorunlarına ne kadar hakim olduğunu  gösterdiğini de hatırlatan Mutlu, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Şura’da yaptığı konuşmada esnaf teşkilatlarına karşı olan samimi duygularını dile getirmiştir. 

Cumhurbaşkanımız konuşmasında 2014 yılında gerçekleştirilen 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’na da katıldığını anımsatmış, alınan kararların hayata geçirilmesi bakımından 2014 Şurası’nın oldukça verimli geçtiğini söylemiştir.

Sayın Erdoğan’ın belirttiği bazı noktaları daha önce pek çok platformda İzmir Birliği de deklare etmiş ve bazı sorunların çözülmesi konusunda emeği geçenlere teşekkür etmiştir.

Cumhurbaşkanımız da konuşmasında perakende ticaretin yeniden düzenlenmesiyle ilgili kanunun devrim niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca  ÖTV muafiyeti ve SGK borçlarıyla ilgili düzenlemelerin esnaf ve sanatkârın nefes almasını sağladığını vurgulamıştır ki bu kanaatinde de son derece haklıdır.’ şeklinde konuştu.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet üyeleri olmak üzere, esnaf sanatkar teşkilatlarına hizmet verenlere teşekkür eden Mutlu, ‘Ülke yöneticilerinin camiamıza olan duyarlılığının devam edeceğine olan inancımız, halen çözüm bekleyen sorunlarımızın da en kısa sürede giderileceği konusunda bizi umutlandırmaktadır.’ dedi.

‘Esnafımız ülkesinin sahibidir’ 

5. Esnaf Sanatkarlar Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  esnaf sanatkarların kültürel değerlerin en büyük koruyucusu olduğunu vurguladı.

Sivil toplum örgütlerinin temelini oluşturan Ahilik geleneğinin önemine de değinen Erdoğan, "Bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkâr tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet değerlerinin taşıyıcısıdır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti dışında devletimiz yok. Sırtını bir yerlere dayayanlar bunun bedelini ödeyecektir. Biz sırtımızı hakka ve halka dayıyoruz. Tüm değerlerimizi nesilden nesle aktarmada en büyük görev esnaf ve sanatkârlarımıza düşüyor. Esnafımız sadece dükkânının değil ülkesinin de sahibidir. Esnaf bu anlayışa sahipse orada haksızlık, mağduriyet olmaz.

Bugün batıda sivil toplum diyorlar ya, işte onun en âlâ örneği Ahi teşkilatıdır. İhtiyacımız olan tek şey; esnaf ve sanatkârlarımızın özlerinde zaten var olduğunu bildiğim Ahilik Geleneğini güçlendirmektir, bunu sistemli hale getirmektir. Bunu başardığımızda faiz batağı sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktır.” şeklinde konuştu.

Genel Müdürlüğün çalışmaları 

Esnaf teşkilatı için yapılan projelerde, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nün özveri yüklü çalışmalarını ve emeklerini de unutmamak gerektiğini de hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu şunları söyledi:

4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda alınan kararların hayata geçirilmesi için Şura’nın sekretarya görevini yürüten Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içinde “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri” ile “Esnaf ve Sanatkârlara Sunulan Hizmetlerin Etkinlik ve Verimliliğinin Arttırılması” Projelerini hayata geçirmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde hayata geçirilen Şura kararları ise şöyle sıralanmaktadır;

-6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır,

-Genç girişimci esnaf ve sanatkârlara faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca 75 bin lira kazanç istisnası getirilmiştir,

-Ulaştırma sektöründeki esnafa araç alımlarında ÖTV Muafiyeti getirilmiştir,

-Emekli olan ama faaliyetini sürdüren üyelerimize uygulanan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi  kaldırılmıştır,

-Basit usulde yıllık 8 bin liraya kadar olan ticari kazançlar vergiden muaf tutulmuştur,

-Esnaf ve sanatkârlara 30.000 liraya kadar, genç girişimci esnafa 100.000 liraya kadar faizsiz kredi imkanı getirilmiştir,

-Kesimin kamuya ve meslek kuruluşlarına borçları yeniden yapılandırılmıştır,

-Kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları belirlenmiş, ayrıca bu meslekleri icra edenlere AVM’lerde yer tahsisi sağlanmıştır,

-Esnaf ve Sanatkârlar meslek kolları yenilenerek NACE kodlama sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir.”