Yıllar
Mutlu: ‘Sağlık hizmetleri sürmeli’

SGK’ya prim borcu bulunan esnaf sanatkarlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere tanınan 'Sağlık hizmetlerinden yararlanma' süresi 31 Aralık’ta  sona eriyor.  

Bilindiği gibi,  Bağ-Kur’a  prim borcu olan esnaf sanatkarlar  önceden sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Ancak 1 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, prim borcu olan esnaf sanatkarların da sağlık hizmetlerinden 2015 yılı sonuna kadar yararlanmaları sağlanmış, ardından görülen lüzum üzerine bu süre önce 2016 Temmuz’una sonra yılbaşına kadar uzatılmıştı.

Temel hak

Borçlu esnaf sanatkarların da sağlık hizmetlerinden süresiz yararlanması gerektiğini kaydeden  İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, uygulamanın herhangi bir  sınırlamaya tabii olmadan sürdürülmesini istedi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmayı temel bir hak olarak gördüklerini dile getiren Mutlu,  ‘Çünkü esnaf sanatkarlar zaten sağlık kaleminin de dahil olduğu prim borçlarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Öte yandan, primleri devlet tarafından ödenen Yeşil Kart sahipleri ile bağrımıza bastığımız Suriyeli kardeşlerimiz bile ücretsiz sağlık hizmeti alabilirken, üreten, istihdam yaratan ama ekonomik şartları nedeniyle tıkanan üyelerimizin bu haktan mahrum bırakılması yanlış olacaktır. Uygulama daha önceden üç kez uzatılmıştır. Sırf bu durum bile uygulamanın gerekliliğini ve haklılığını desteklemektedir.’ diye konuştu.

Ekonominin gerçeği

Türkiye’de toplumun çoğunluğunun gelirinin sınırlı olduğuna dikkat çeken Başkan Mutlu şöyle konuştu: ‘Dolayısıyla borç yükü altındaki insanlar harcamalarını sınırlandırmışlardır. Tüketimin kısılması ise, doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyelini düşürmektedir. Ayrıca uzun yıllardır süren hipermarketlerin haksız rekabeti de  üyelerimizi maddi ve manevi anlamda oldukça yıpratmıştır.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen  esnaf sanatkarlarımız yine de devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çaba göstermekte, ancak istemese de zaman zaman SGK primleri gibi bazı vecibelerini aksatabilmektedirler.  Bu Türkiye'nin ve ekonominin bilinen bir gerçeğidir ve 2017 yılında da bu gerçeklerin pek değişmeyeceği tahmin edilmektedir.
Bu nedenle bugüne kadar taleplerimize karşı hassasiyetle yaklaşan ve çözüm getiren hükümetimize öncelikle teşekkür ediyor, bunun yanında mevcut koşulları göz önünde tutarak uygulamayı hiçbir sınırlamaya tabii olmadan, yılbaşından sonra da sürdürmelerini bekliyoruz.’