Yıllar
Yarışma Şartnamesi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Amaç-Kapsam

1- Ahilik Yarışması, kökü çok eskilere dayanan Ahi Felsefesi’ni, Ahilik Öğretileri’ni topluma, özellikle de genç nesillere tanıtmak, Ahi değerlerini vatandaşlara benimsetmek, bu yönde haberlerin yapılmasını sağlamak ve özendirmek, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmek, Ahilik Felsefesi-Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmak ve mesleki başarıyı ödüllendirmek amacıyla Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından düzenlenmiştir.
2- Ahilik Yarışması iki ana dalda düzenlenir:
a- Haber
b- Fotoğraf
3- Ahilik Yarışması’nın haber kategorisine, İzmir’de faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin, internet haber sitelerinin televizyonların çalışanları katılabilir. Özendirip ödüllendirmek adına, sarı basın kartı olmayan gazeteciler de yarışmaya katılabileceklerdir.
4- Ahilik Yarışması’nın fotoğraf kategorisine gazetecilerin ve fotoğraf sanatçılarının yanısıra, fotoğraf sanatı ile ilgilenen tüm vatandaşlar katılabileceklerdir.
Katılım Koşulları
1-Yarışmaya haber kategorisinde katılacak eserlerin, İzmir ili çapında faaliyet gösteren gazete-dergi-haber sitesi- televizyonlarda, 19.07.2021 / 01.09.2021 tarihleri arasında yayınlanması gereklidir. Bunun dışında, bu tarihlerden önce Ahi teması ile hazırlanmış ancak herhangi bir yarışmaya girip derece-ödül almamış haberler de yarışmaya kabul edilebilecektir. Haber kategorisine röportaj eserleri de dahil edilecektir.
Fotoğraf kategorisinde katılacak eserler için ise herhangi bir yayın ve tarih şartı bulunmamaktadır. Yarışma, renkli veya siyah beyaz fotoğraflara açıktır. Fotoğrafların üzerinde yazı, tarih, saat veya isim gibi dijital eklemeler bulunmamalıdır.
2- Başka kuruluşların düzenlediği yarışmalarda ödül almış eserler, Ahilik Yarışması’na katılamaz. Bu durum jüri kararının açıklanmasından sonra anlaşılırsa, jürinin aldığı karar iptal edilir ve ödül geri alınır.
3- Yarışmaya eserleriyle katılanlar;
a-Haber kategorisinde; yarışmacıların eserlerinin yayınlandığı gazete ve dergilerin 5 (Beş) adedini veya yayının orijinali ile 4 (Dört) adet fotokopisini, eğer haber geçmiş tarihlerde yayınlandı ise ve yayının orijinali bulunamıyorsa, 5 (Beş) adet yayın yetkilisi tarafından imzalanan sayfa PDF A3 ebatlı renkli çıktısını, eser internet haber sitesinde yayınlandıysa 5 (Beş) adet haber sitesi yetkilisi onaylı ekran görüntüsü A3 ebatlı renkli çıktısını,
b- Fotoğraf kategorisinde; yarışmacıların eserlerinin 20x30 ile 30x40 arası herhangi bir ebatta karta basılı 5 (Beş) adedini, üzerinde ad soyad, ve iletişim bilgilerinin yazılı olduğu büyük sarı zarfların içinde, birer adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte, 03.09.2021 Cuma akşamı mesai bitimine kadar, Şehit Fethi Bey Caddesi No: 49/1, Birlik Plaza Kat: 7 35210 İZMİR adresindeki İESOB Basın Bürosu’na teslim etmeleri gerekmektedir.
c- Haber kategorisinde katılacaklar, çalıştıkları müesseselerin birinci dereceden yetkili kişisinden çalıştıklarına dair alacakları onaylı belgeyi, fotoğraf kategorisinde katılacaklar nüfus-kimlik belge-suretlerini yarışma zarflarına eklemelidirler.
d- Haber kategorisindeki eser, imzasız veya rumuzlu yayınlanmışsa, eserlerin yarışmacıya ait olduğunu onaylayan ve eserlerin yayınlandığı gazete veya derginin sorumlusundan alınacak bir belge de başvuru zarfına eklenmelidir.
e-Yarışmaya televizyonlarda yayınlanan eserleriyle katılanlar:
-Yayınlanan eserlerin orijinal metinlerini,
-Yayın tarihi, adı, süresi ile bu eserlerin yarışmacıya (Kolektif bir yapımsa yarışmacılara) ait olduğunu belirten ve kurumun yetkilisinden alınacak onaylı bir belgeyi,
-Televizyonda yayınlanan eserlerin görüntülerini içeren 5 (Beş) adet flashbelleği de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.
-Yarışmacılar, şartlara haiz oldukları takdirde, her iki kategoriye de katılabilirler. Her yarışmacı her kategoriye en fazla 3’er eserle katılabilir.
JÜRİ
Yarışma jürisi, İESOB yönetim kurulundan bir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden bir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden bir, İzmir Fotoğrafçılar Odası’ndan bir ve Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Yürütme Kurulu’ndan 1 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacaktır. Yarışmaya eserleri ile katılanlar, kurumları tarafından görevlendirilse bile jüride görev yapamayacaklardır. Jüri 07.09.2021 Salı günü toplanır, bir jüri başkanı ve bir başkan yardımcısı seçer, kendilerine aktarılan eserleri inceler ve değerlendirir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eserler 40 puandan aşağı, 100 puandan yukarı olmamak kaydı ile üyeler tarafından değerlendirilir, her jüri üyesi eser formlarına ad ve soyadlarını, ardından eser puanlarını yazarak jüri başkanına teslim eder.
Jüri başkanı ve başkan yardımcısı, şeffaf şekilde puanları toplar ve eserlerin dereceleri belirlenir. Eserlerin derecelerinin sıralanması rahat okunabilir bir tutanak haline getirilir ve her üyenin imzasını attığı bu belge İESOB Yönetim Kurulu üyesi olan jüri üyesine teslim edilir. Değerlendirmede eşit puan almış eserler olursa, bunların değerlendirmesi kendi aralarında yeniden puanlama yapılarak sonuçlandırılır.
ÖDÜLLER
Yarışmada her dalda birinci, ikinci ve üçüncü eser olmak üzere 3 ödül verilir. Birincilik ödülü 5.000 (Beş bin) Türk Lirası, İkincilik ödülü 3.000 (Üç bin) Türk Lirası, üçüncülük ödülü 2.000 (İki bin) Türk Lirasıdır. Jüri değer gördüğü bazı eserlere mansiyon ve jüri özel ödülü verebilir. Mansiyon ve jüri özel ödülü 1.000’er (Bin) Türk Lirasıdır.